Grup Țintă

Grupul țintă al proiectului (GTT)

Este alcătuit din 285 Studenți ai Facultății de științe Economice și Gestiunea Afacerilor

din cadrul Universitatii Babes Bolyai Cluj Napoca, studenti din anii terminali (licenta sau master) ai specializarilor: CIG - Contabilitate si informatica de gestiune, EAI - Economie si afaceri international, EAM - Economie agroalimentara si a mediului, ECTS - Economia comertului, turismului si serviciilor, FB - Finante si banci, IE - Informatica economica, MG - Management, MK - Marketing, SPE -Statistica si previziune economica. Universitatea Babeș - Bolyai a devenit, în timp, emblema de succes a Clujului și a țării. Este o instituție vie, dinamică și constructivă, bine integrată în societate și cu privirea ațintită spre viitor, pe care poate să-l proiecteze, să-l pregătească și să îl construiască. O instituție ce nu poate fi concepută altfel decât în cadrul care a consacrat-o, acela de universitas magistrorum et scholarium („comunitate a magiștrilor și discipolilor”), de comuniune a profesorilor și studenților, de „corporație a egalilor”, cu dorința exclusivă de inovare și cunoaștere, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş - Bolyai, oferind servicii academice pentru toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

Avand in vedere faptul ca Universitatea Babes Bolyai este o institutie de invatamant superior ce functioneaza in baza principiilor echitatii, asigurarii egalitatii de sanse, iar admiterea la programele de studii se face in baza unor criterii care vizeaza performanta candidatilor, studentii inmatriculati la programele de studii ale universitatii provin din toate regiunile tarii, orice criteriu care vizeaza domiciliul/ resedinta candidatilor fiind discriminatoriu si in contradictie cu valorile si principiile unei institutii de invatamant.

Din considerentele enumerate, proiectul prevede inregistrarea in grupul tinta studenti care provin preponderent din Regiunile de dezvoltare cu cel mai ridicat grad de acoperire in cadrul universitatii, respectiv: Regiunea Nord-Vest, , Regiunea Centru, Regiunea Vest, Regiunea Nord-Est, insa vor putea beneficia de operatiunile finantate prin proiect si studenti care provin din alte regiuni de dezvoltare eligibile conform Ghidului Solicitantului Conditii Specifice. Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai veche universitate din România, oferă programe de studiu care vizează creșterea oportunităților de carieră.

Astfel, UBB reușește să acopere următoarele arii mari de învățământ: matematică și științe ale naturii, științe umaniste și arte, științe biologice și biomedicale, științe inginerești și științe sociale.

Grupul țintă al proiectului (GTT)

Impactul estimat asupra GT va viza:

Asigurarea unor competente practice prin derularea unui stagiu de pregatire si realizarea de sesiuni de consiliere profesionala pentru 285 de studenți, ce va conduce la angajarea a minim 112 din acestia

Satisfacerea nevoii de corelare a invatarii cu piata muncii prin adaptarea dinamica a curriculei de practica la nevoile angajatorilor

Facilitatea tranzitiei spre viata activa pentru minim 112 membri ai grupului tinta si identificarea domeniilor de activitate atractive pentru angajare in viitor pentru 285 studenti; acestia vor fi incurajati sa se intoarca in comunitatile din care provin prin derularea stagiilor in aceste zone

Asigurarea unui sprijin pentru studentii proveniți din zone rurale

Conturarea profilului profesional al studentilor, la familiarizarea cu oportunitatile de cariera in domeniile de activitate, prin sesiunile de consiliere si orientare in cariera derulate in sistem clasic, precum si actiunile inovative de consiliere si orientare in cariera derulate cu implicarea reprezentantilor pietei muncii

Obținerea competențelor și abilităților practice necesare pentru formarea interdisciplinara, pluridisciplinara și transdisciplinară, în acord cu exigențele profesionale contemporane și cu imperativele etice și deontologice pentru studenti si masteranzii inscrisi in grupul tinta care vor activa in cadrul Centrului MULTIFUNCTIONAL infiintat si dotat prin proiect

285

Studenți în Grupul Țintă

112

Studenți în curs de angajare

30

Studenți din mediul Rural