Studiază și Practică

Contextul Proiectului

Proiectul „ STUDIAZĂ ȘI PRACTICĂ ” – ID 132778 vizeaza imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea ratei angajabilitatii a 285 studenti ai Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) – FSEGA- cu 9 specializari (licenta, an terminali si master anul 1 si 2), prin participarea la activitati integrate de pregatire practica, consiliere si orientare in cariera, actiuni de inovare sociala in comunitate si concursuri profesionale. 

Astfel se raspude prioritatilor Strategiei Europa 2020 si Initiativei emblematice a CE, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Prin crearea conditiilor necesare unei ocupari depline, proiectul este in concordanta cu Strategia EFP 2016-2020 care are ca obiectiv general dezvoltarea unui sistem de educatie si formare profesionala adaptat cerintelor pietei muncii.

SNIT 2015 - 2020 se coreleaza cu abordarile SNC 2015 - 2020

si are in vedere identificarea nevoilor privind competentele, in vederea unei treceri treptate catre o economie bazata pe cunoastere si o cerere crescuta, implicita, de locuri de munca inalt calificate. Una din principalele bariere in calea realizarii obiectivelor strategice se refera la corelarea cu cerintele pietei muncii, in special in ceea ce priveste competentele transversale.

Proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor domenii principale de actiune conform strategiei: – imbunatatirea calitatii si sporirea relevantei invatamantului tertiar universitar și non universitar, cu accent special pe asigurarea competentelor transversale (inclusiv competente in domeniul TIC), dar si pentru dezvoltarea acelor competente necesare in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC, prin cresterea capacitatii de a furniza competente specifice relevante oportunitatilor, in cadrul companiilor din regiunile Centru si Nord-Vest, constituind un avantaj – cheie pentru respectivul domeniu de activitate; – dezvoltarea angajamentelor fata de economie, in special legatura cu piata muncii si inovarea/ antreprenoriatul, prin implicarea angajatorilor in proiectarea si furnizarea programelor, sprijinirea schimburilor de personal si includerea experientei practice in cursuri, precum si prin dezvoltarea de programe pentru incurajarea dialogului dintre invatamant si sectoarele economice de activitate in special pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

despre proiect

Proiectul se identifica cu noul context social si economic care implica sustinerea domeniilor

de actiune ale Strategiei, prin consolidarea nivelului de ocupare a fortei de munca. Prin dezvoltarea unui sistem de perfectionare in cadrul programelor de practica, se va asigura cresterea ocupabilitatii in randul studentilor. Prin oferirea de programe de practica si programe de informare si instruire specifica, va creste capacitatea de angajare si sansele de integrare pe piata muncii pentru grupul tinta, sprijinind PI 10.iv si implicit indicatorii de rezultat asumati prin POCU.

Proiectul isi propune ca prin activitatile de instruire practica, informare, consiliere oferite grupului tinta sa contribuie la dezvoltarea capitalului uman. Prin desfasurarea stagiilor de practica se simuleaza conditiile unui loc de munca real, oferind studentilor posibilitatea de a cunoaste nemijlocit cerintele unui loc de munca, cu responsabilitatile si beneficiile pe care le implica acesta; sansa de a pune in practica cunostintele asimilate in timpul facultatii, dezvoltarea unor deprinderi de munca esentiale (comunicare, lucru in echipa, vanzari, etc), acumularea de experienta si cunostinte practice.

Grupul tinta este alcatuit din 285 persoane, studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant, nivel tertiar, cu cele 9 specializari din domeniul economic. Principala nevoie identificata este pregatirea viitorilor absolventi pentru a raspunde cerintelor pietei muncii si ale viitorilor angajatori, deoarece acestia se confrunta cu dificultati de integrare pe piata muncii. In acest sens, solutiile adoptate prin prezentul proiect cuprind: dezvoltarea la locul de munca pentru dobandirea competentelor si aptitudinilor necesare pe piata muncii, asigurarea consilierii si orientarii profesionale, informarea specifica. La nivel national, proiectul raspunde prioritatilor Strategiei Nat. pt. Invatamant Tertiar 2015-2020 (Pilonii 2 si 3) si Strategiei Educatiei si Formarii Profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020 (SEFPR), obiectivul strategic 1 privind imbunatatirea sistemului de formare profesionala prin conectarea invatamantului la mediul de afaceri si la societate, respectiv crearea unui punct de legatura cu agentii economici; dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competentelor solicitate pe piata muncii; definirea profilurilor profesionale; adaptarea programelor de studii la nevoile si tendintele pietei muncii; monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor in programe de formare; imbunatatirea invatarii la locul de munca; cresterea implicarii partenerilor sociali in dezvoltarea sistemului de formare profesionala, pentru a stimula dezvoltarea si pregatirea fortei de munca pentru a genera crestere economica la nivel national si regional prin includerea mai larga a experientei practice in curricula, urmarindu-se dezvoltarea de programe de studii de inalta calitate, flexibile si corelate cu cerintele pietei muncii capabile sa ofere competente si abilitati specifice economiei cunoasterii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Totodata, proiectul raspunde Obiectivului Strategic 2 al SEFPR si Programului National de Reforma 2016 privind cresterea participarii si facilitarea accesului la programe de formare profesionala din sistemul de invatamant prin imbunatatirea consilierii si orientarii in cariera, cu accent pe tinerii din grupuri vulnerabile si sprijinirea studentilor din mediul rural pentru a participa la invatamant.

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului

Cresterea impactului direct asupra angajabilitatii a 285 de studenti ai Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitatii Babes Bolyai Cluj Napoca,

implementand un sistem de imbunatatire a abilitatilor si cunostintelor relevante asigurat de un mix de interventii constand in organizarea unor stagii de practica in complementaritate cu activitatile de consiliere directa. Obiectivul va fi implementat in contextul dezvoltarii unui parteneriat solid cu potentialii angajatori, printre care un loc central il ocupa cei care sunt sau vor fi implicati in calitate de parteneri de practica. Prin atingerea obiectivului, proiectul “STUDIAZA SI PRACTICA” aduce elemente cu valoare adaugata dezvoltarii profesionale si personale a membrilor GT prin introducerea unor elemente de practica ce competeaza educatia universitara. Proiectul se aliniaza obiectivelor strategiei EUROPA 2020, contribuind la atingerea lor prin asigurarea instrumentelor necesare pentru pregatirea unei forte de munca flexibile si adaptabila la cerintele pietei muncii, capabila sa utilizeze, in mod eficient, cunostintele si noile tehnologii existente prin promovarea utilizarii tehnicilor moderne de practica. Prezentul proiect isi propune imbunatatirea calitatii resursei umane, respectiv a studentilor din anii terminali licenta sau master ai UBB - FSEGA Cluj Napoca, prin dezvoltarea capacitatii de furnizare a solutiilor moderne de practica in paralel cu dezvoltarea aspectelor relevante pentru parteneriatul: universitate - intreprindere in sensul identificarii aspectelor de complementaritate a suportului oferit studentilor in desfasurarea stagiilor de practica, ceea ce va stimula ocuparea profesionala si in final va duce la cresterea gradului de ocupare si a ratei de participare pe piata muncii a grupului tinta.

Obiectivele specifice ale Proiectului

Dezvoltarea parteneriatelor intre UBB - FSEGA Cluj Napoca si actori relevanti din mediul de afaceri, atat pentru asigurarea unei componente consistente de practica la locul de munca, pentru asigurarea unui input valoros in dezvoltarea celorlalte activitati pe fondul dezvoltarii unei comunicari solide si pe termen lung, cat si in vederea asigurarii premiselor angajarii absolventilor dupa iesirea din proiect.

Aceasta relatie aduce valoare adaugata membrilor GT prin asigurarea unui cadru de practica adaptat atat obicetivelor individuale stiintifice cat si obiectivelor profesionale privind angajarea intr-un domeniu cu inalta relevanta pentru pregatirea pe care o au. Cel putin 30 de parteneriate vor fi adaptate sau create in sprijinul implementarii proiectului.

Cresterea gradului de angajabilitate a celor 285 de membri ai GT prin interventii de consiliere profesionala adaptate cerintelor individuale ale studentilor, in corelatie directa cu profilurile optime ale noilor angajati, asa cum vor fi ele definite in parteneriat cu firmele implicate ca actori interesati.

Acestea din urma avand si roluri legate de practica studentilor, in coerenta cu dezvoltarea abilitatilor personale - vom urmari la nivelul acestui obiectiv asigurarea unui input calitativ al practicii in procesul de elaborare a lucrarilor de diploma.

Asigurarea unei participari crescute a celor 285 de studenti la activitati de practica derulate la firmele partenere. Acest proces, prin calitatea si eficacitatea asigurata de proiect, va duce la posibilitatea atingerii unui inalt grad de insertie pe piata muncii a absolventilor.

Parteneri

Thanks for subscribed!

Processing...