Studiază și Practică

POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

„ STUDIAZĂ ȘI PRACTICĂ ” vizeaza imbunatatirea competentelor profesionale si cresterea ratei angajabilitatii a 285 studenti ai Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) – FSEGA- cu 9 specializari (licenta, an terminali si master anul 1 si 2), prin participarea la activitati integrate de pregatire practica, consiliere si orientare in cariera, actiuni de inovare sociala in comunitate si concursuri profesionale. 

Grupul tinta este alcatuit din 285 persoane, studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant, nivel tertiar, cu cele 9 specializari din domeniul economic. Principala nevoie identificata este pregatirea viitorilor absolventi pentru a raspunde cerintelor pietei muncii si ale viitorilor angajatori, deoarece acestia se confrunta cu dificultati de integrare pe piata muncii.

Dezvoltarea parteneriatelor intre UBB – FSEGA Cluj Napoca si actori relevanti din mediul de afaceri, atat pentru asigurarea unei componente consistente de practica la locul de munca, pentru asigurarea unui input valoros in dezvoltarea celorlalte activitati pe fondul dezvoltarii unei comunicari solide si pe termen lung, cat si in vederea asigurarii premiselor angajarii absolventilor dupa iesirea din proiect.

“Stagiul de practică este o experiență de muncă de durată limitată, menită a inlesni integrarea în viața profesională a stundeților sau absolvenților de studii universitare. În general, în cadrul unui stagiu de practiă, se face un schimb de experință între stagiar și angajator. Stagiarii oferă forță de muncă ieftină sau gratuită pentru a căpăta experiență într-un departament anume, cu posibilitatea de a fi angajați ulterior.” – ro.wikipedia.org (Wikipedia, Enciclopedia Liberă)

1

Studenti în grupul țintă

1

Studenti în curs de angajare

1

Studenti din Mediul Rural